HírekA Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Szakgimnázium új weboldala...

Tisztelt Látogatóink!

Iskolánk weboldala 2017. januárjától új helyre költözött.

Megújult formában várjuk az érdeklődőket az alábbi címen:

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Szakgimnázium új weboldala

A jövőben új tartalmakat már nem töltünk fel a http://www.sipkay.hu/ oldalra.

Megértésüket köszönjük!


Központi írásbeli felvételi vizsga

Kedves Szülők, Diákok!

Értesítjük Önöket, hogy iskolánkban a központi írásbeli felvételi vizsgát 2017. január 21-én 10:00 órától tartjuk azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akik jelentkezési lapjukat iskolánkba nyújtották be.

Kérjük, hogy a tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel az iskolában megjelenni szíveskedjenek. A vizsgabeosztást az aulában az ajtókra helyezzük el.

A tanulók hozzák magukkal a személyi igazolványukat, vagy a diákigazolványukat.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a kettő között 15 perc szünet lesz.

A felvételi feladatlapokat kék színű tollal kell kitölteni! A vizsgán körzőn és vonalzón kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

A kijavított dolgozatok megtekintése: 2017. január 26-án 8:00 - 16:00 h-ig a 12. számú tante-remben (az iskola első emeletén). Szülői írásos észrevétel a megtekintést követő első munkanap végéig (16:00 h-ig) lehetséges.

Értékelő lapok átvételének időpontja: 2017. február 2. 8:00 - 16:00 h-ig. A tanuló, vagy a gondviselő szülő személyesen veheti át az iskola titkárságán.

A pótló felvételi írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal - nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan pl. közlekedési nehézség, stb.) miatt - nem tudtak részt venni.

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 26. 14:00 h.

Megtekintés: 2017. január 30. 8:00 - 16:00 h-ig. Helye: titkárság.

Jó felkészülést és vizsgát kívánunk minden iskolánkba érkező tanulónak!


Áldott, békés ünnepeket kívánunk!


Szakképzés Európai Hete - programsorozat

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum programjairól az alábbi linken található bővebb tájékoztató:

A Szakképzés Európai Hete


Szakmai beszámoló a "Külhoni magyar szakképzés támogatása - intézményi program" pályázatról

Szakmai beszámoló a "Külhoni magyar szakképzés támogatása - intézményi program" felhívásra beadott MHP-KP-1-2016/2-000005 azonosító számú pályázatról

Szakmai beszámoló letöltése

További képek iskolánk Facebook oldalán...


Fogadóóra terembeosztás - 2016. november 22.

Ma délután 16:00-18:00 óra között sok szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, gondviselőket a fogadóórán.

Terembeosztás


 A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázata - Szakma Selfie


 A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázata - A jövő szakmája


 Megjelent a felvételi tájékoztató nyolcadikos tanulóknak a 2017/2018-as tanévre

A tájékoztató füzet PDF formátumban:

Letöltés


 Új szakgimnáziumi képzés iskolánkban!

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport tagozatkód 0611

Angol két tanítási nyelvű kereskedelmi szak 1+4+1 éves képzés

Ebben az oktatási formában a tanítás két nyelven, magyarul és angol folyik. Célunk, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeretet a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz kiadott óratervben meghatározottak szerint kiegészíti a közoktatási törvény 52.§-ának (7) bekezdésében szabályozott időkeret terhére.

A képzés a 9.KNY évfolyamon intenzív nyelvoktatással kezdődik - heti 18 órában, így az angol nyelv előzetes ismerete nem szükséges. Ezzel párhuzamosan közismereti tantárgyak oktatása is folyik. A 9. évfolyamtól kezdődik egyes tantárgyak (szakmacsoportos alapozó ismeretek, célnyelvi civilizáció) angol nyelven történő oktatása olyan mértékben, hogy az angol nyelv tantárgy és az angol nyelven tanított tantárgyak száma eleget tesz a jogszabályi előírásoknak.

Ezen a szakirányon olyan szakmai alapozás folyik, amely előkészíti a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos szakképzést, valamint a szakirányú felsőfokú továbbtanulást.

A szabad tantervi sáv terhére második idegen nyelv vagy emelt szintű oktatás választható matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Az érettségin megszerezhető kétnyelvű érettségi bizonyítvány felsőfokú "C" típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül, ha a törvény által előírt eredménnyel teljesíti a tanuló a vizsgatárgyakat.

Érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés: Eladó

Érettségi után választható szakképesítések: Kereskedő; vagy Kereskedelmi képviselő

A részletes felvételi tájékoztató holnaptól elérhető weboldalunkon.


 "DÖNTS JÓL, JÖVŐD A TÉT" PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS NYÍREGYHÁZÁN

A rendezvény helyszíne:

Nyíregyháza, Continental Aréna (4400 Nyíregyháza, Géza. u. 8-16).

A rendezvény időtartama:

2016. október 13. (csütörtök) 10.00-17.00 óra

2016. október 14. (péntek) 9.00-16.00 óra

Mindkét nap szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődőket standunkon és a szakmaudvarban.


 Pályaválasztási szakmai bemutatkozó napok


 Nyíregyházi Almás Szilvás város torta története és receptje


 Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak


 Pályaválasztási szakmai bemutatkozó napok


 Pályaválasztási szülői értekezlet prezentáció

Elérhető a pályaválasztási szülői értekezlet prezentációja.

Letöltés


 Szülői értekezlet 2016. szeptember 27. 16:30

Sok szeretettel várjuk ez évi első szülői értekezletünkre tanulónk szülőit, gondviselőit.

Terembeosztás


 Pályaválasztási szülői értekezlet, szakmai bemutatkozó napok, felvételi előkészítő

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődő Nyolcadikosok!

Az elkövetkező napokban, hetekben szeretnénk megismertetni Önöket iskolánk képzési kínálatával, a minket választók lehetőségeivel.

2016. szeptember 29.-én, csütörtökön 16:00 órától várjuk az érdeklődő szülőket, nyolcadikosokat a pályaválasztási szülői értekezleten. A rendezvényen Tóthné Zsigó Zita igazgató asszony mutatja be képzési szerkezetünket, majd tagozatonként várjuk az érdeklődőket, és kérdéseiket.

---

2016. október 3.-tól felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból.

Terveink szerint hétfőnként magyar nyelv és irodalom, szerdánként matematika felkészítő órákat szeretnénk tartani. Mindkét nap 15:00 órától 16:30 óráig.

Tantárgyanként 10 alkalommal szervezzük meg a felkészítő órákat. Várhatóan az utolsó foglalkozásokra 2016. december 12-én hétfőn, illetve december 14-én szerdán kerül sor. Az őszi szünetben nem lesznek órák.

A foglalkozások részvételi díja várhatóan 10.000.- Ft/tantárgy/tanuló

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2016. október 3-án hétfőn 14:30 perckor iskolánk ebédlőjében.

---

2016. október 10-én hétfőn, valamint október 11-én kedden szeretettel várjuk az érdeklődő nyolcadik osztályos tanulókat 9:00 órától 12:00 óráig a szakmai bemutatókkal

Hétfőn a VENDÉGLÁTÓ MUNKAKÖZÖSSÉG mutatkozik be a nyolcadikos tanulóknak.

Kedden a KERESKEDŐ MUNKAKÖZÖSSÉG mutatkozik be a nyolcadikos tanulóknak.

A bemutató foglalkozások mellett mindkét nap szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére a képzéseinkkel kapcsolatban.

---

Minden rendezvényünkre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!


 Málenkij Robot - Kiállítás a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának emlékére

Csak kis munkára vitték őket

Az Élet Ünnepe Egyesület 2016 őszén három-három nyíregyházi illetve mátészalkai középiskolában mutatja be a Málenkij robot, a Kárpátaljáról 1944-ben deportált magyarok emlékére készült kiállítást. A bemutató anyag nyíregyházi megnyitója szeptember 19-én a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma aulájában Bocskor Andrea Európa Parlamenti képviselő és Molnár D. Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, a Lehoczky Tivadar Intézet kutatója mutatta be. A középiskola tanulói egy hétig ismerkedhettek a történelmi anyaggal.

Málenkij robot kifejezés eredete az orosz malenkaja rabota (????????? ??????) szókapcsolatra utal, ami "kis munkát" jelent. A második világháború során Magyarország területére érkező szovjet fegyveres szervek - a Vörös Hadsereg, a Belügyi Népbiztosság (NKVD), az Állambiztonsági Népbiztosság (NKGB) és a szovjet katonai hírszerzés (SZMERS) - emberei többnyire ennek a kifejezésnek a sűrű használatával vagy csak néhány perces igazoltatás ígéretével, hazugságával hurcolták el a polgári lakosság tömegeit 13 évestől a 62 évesig több éves szovjetunióbeli kényszermunkára. Ezekkel a hazugságokkal csapták be az ártatlan civilek százezreit, hogy az esetleges tiltakozásoknak, ellenszegüléseknek, valamint a szökési kísérleteknek elejét vegyék. Ezért vált ez a két szó Magyarországon a köztudatban, majd ennek nyomán a történész szakmában is a polgári lakosság tömeges elhurcolásának és több éves szovjetunióbeli kényszermunkájának a kifejezésévé.

A mai Magyarország területéről mintegy 150-170 ezer polgári lakost hurcoltak el "málenkíj robotra", míg a korabeli, 172 000 km2-es 14,7 millió lakosú Magyarországról 250-270 ezer civilt.

A polgári elhurcoltak nagyobb része hadifogoly-, míg kisebb részük internálótáborba került. Utóbbiba német származás okán, illetve ürügyén vitték el az embereket, akik között már nők és leányok is tömegesen voltak. A "málenkij robotra" elhurcoltak többségét bányákban, fakitermeléseken, építkezéseken, gyárakban, kisebb részüket kolhozokban és szovhozokban dolgoztatták embertelen körülmények között.

Az éhezés, a nélkülözések, az embertelen, antihigiéniás körülmények és a megerőltető kényszermunka következtében a deportáltak 30-40 %-a meghalt, de voltak olyan települések, ahol az elhurcoltaknak több mint 60%-a veszett oda. Többségük a lágerek környékén, jeltelen tömeg-, ritkábban egyszemélyes sírokban lett elföldelve, míg kisebb részük a ki- vagy a hazafelé vezető vasútvonalak mentén lett elhantolva. Elhalálozásukról a szovjet szervek semmiféle hivatalos értesítést nem adtak, jelentős részük földi útjának végéről még ma sincs semmiféle információ.

A málenkij robot eseményeit bemutató kiállításon, a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulójára készült táblákon információkat és összefoglaló térképeket tekinthetünk meg Kárpátalja szovjet megszállásáról, a deportált emberek összegyűjtésének folyamatáról, az elhurcolások útvonaláról, a lágerben tapasztalt életkörülményekről, illetve az elhurcoltak emlékére állított kárpátaljai emlékhelyekről.


 A 2016. szeptember 19-től érvényes órarend feltöltve az ÓRAREND menüpont alá


 INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

"Digitális szakadék csökkentése"

GINOP-6.1.2-15 program keretein belül

Letölthető tájékoztató


 A 2016. szeptember 19-től érvényes órarend feltöltve az ÓRAREND menüpont alá


 Pályaválasztási szülői értekezlet

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Iskolánkban ebben a tanévben az első pályaválasztási szülői értekezletet 2016. szeptember 29.-én, csütörtökön 16:00 órakor tartjuk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is indítunk felvételi előkészítő foglalkozásokat.

Ebben az évben várhatóan 2016. október 3-tól várjuk az érdeklődő nyolcaik osztályos tanulókat magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból.

Bővebb információk hamarosan!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I és II képzés felnőttoktatás keretében

Ingyenes 300 órás nyelvi képzések a szakképzési centrumokban.

Letölthető tájékoztató


 Tanévnyitó - 2016. szeptember 1. csütörtök 8:00

Iskolánk tanévnyitó ünnepségét 2016. szeptember 1-jén 8:00 órától az udvaron tartjuk.

Reméljük, alkalomhoz illő, elegáns viseletben érkezel majd hozzánk!

Kérjük, a zavartalan kezdés és a pontos tájékozódás miatt gyere egy kicsit hamarabb, hogy el tudod foglalni a helyedet osztálytársaid mellett (a tornapályán felirat jelzi majd az osztályokat!).

Ha nem emlékeznél pontosan, melyik osztályjelzésű csapatot fogod erősíteni, egy kis segítséget kapsz majd a bejárati ajtón kitett névsoron és/vagy a felsőbb éves diákoktól az udvaron!

Illetve előzetesen itt:

Szakgimnáziumi osztályok:

9.kny - két tanítási nyelvű idegenforgalmi osztály

9.a - kereskedelem-marketing osztály

9.b - vendéglátás-turisztika osztály

9.d - kereskedelem-vendéglátás vegyes osztály

Szakközépiskolai osztályok:

1.A/9 - eladó

1.B/9 - cukrász

1.C/9 - pincér - vendéglátóipari eladó

1.D/9 - szakács

Az ünnepség után az osztályfőnökeitekkel együtt vonultok majd el a termetekbe, ahol 12 óráig tart majd az 1. nap.

A többit személyesen...

Szeretettel várunk !

A szakiskolát végzettek szakközépiskolájába jelentkezett tanulóknak (ÉSZ) délután 13:00-ra kell jönniük a beiratkozásra.

Minden képzésre jelntkezett tanulót szeretettel várunk!

Szintén 13:00 órára várjuk az érettségi utáni szakképzésbe jelentkezett tanulókat.


 

10. évfolyam elvégzése után, illetve érettségi bizonyítvány megléte esetén

 • Szakács (2 év)
 • Pincér (2 év)
 • Cukrász (2 év)

Jelentkezési lapÉrettségire épülő szakképzés

 • Turisztika szervező, értékesítő (2 év)
 • Vendéglátásszervező (2 év)
 • Kereskedő (2 év)
 • Kereskedelmi képviselő (2 év)

A jelentkezésre hozni kell:

kitöltött Jelentkezési lap-ot Javítóvizsga - 2016. augusztus 25. csütörtök 9:00

A javítóvizsga időpontja 2016. augusztus 25., csütörtök 9:00.

Tudnivalók:

- Kérünk minden érintett tanulót, hogy aznap reggel legkésőbb 8:45 perckor jelenjen meg az iskolában,

- A javítóvizsgára mindenki hozza magával az év végén megkapott bizonyítványát,

- Iróeszközről, számológépről mindenki magának köteles gondoskodni,

- A javítóvizsga beosztása aznap reggel ki lesz függesztve a portánál,

- A javítóvizsgáról külön írásos értesítést nem küldünk.

Minden érintett tanulónak jó felkészülést és sikeres javítóvizsgát kívánunk!

Nyíregyháza, 2016. június 20.


 Határidők - 2016. nyár
Határidők - 2016. nyár

 Elfogadott Házirend - érvényes 2016. szeptember 1-től
Elfogadott Házirend - érvényes 2016. szeptember 1-től

 GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program támogatása című pályázat

 GINOP-5.2.2 "Fiatalok vállalkozóvá válása program"-mal kapcsolatos tájékoztató

 "Egy falat Tündérmező" műveltségi vetélkedő eredménye

A 2016. május 26-án megrendezett „Egy falat Tündérmező” c. műveltségi vetélkedőn tizenhárom 3 fős csapat vett részt. A diákok lelkesen és – időnként – ötletesen válaszoltak a megyénkre és városunkra vonatkozó gondolkodtató kérdésekre.

Elért helyezések:

1. Kalandozook – 66 pont (10.c – Fodor Fanni, Islai Kitti, Szőlősi Kitti)

2. Triumvirátus – 58 pont (10.a – Geri Petra, Lukács Zsófia, Tóth Zsanett)

3. Szatmári szilvapálinka – 57 pont (10.c – Dallman Regina, Mester Orsolya, Pintér Kitti)

4. 10.c

5. 10.c

6. 9.c és 10.c

8. 9.a és 9.c

10. 9.c

11. 10.a

12. 10.a

13. 9.kny

Köszönjük a szervezést és a lebonyolítást Vincze Sándornénak és a 11.c osztály tanulóinak.


 Nyári gyakorlat igazoló lap

 Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezései, valamint szavazások

 Iskolánkban az alábbi iskolarendszerű szakképesítésekre lehet jelentkezni a 2016/2017-es tanévre

10. évfolyam elvégzése után, illetve érettségi bizonyítvány megléte esetén

 • Szakács (2 év)
 • Pincér (2 év)
 • Cukrász (2 év)

Jelentkezési lapÉrettségire épülő szakképzés

 • Turisztika szervező, értékesítő (2 év)
 • Vendéglátásszervező (2 év)
 • Kereskedő (2 év)
 • Kereskedelmi képviselő (2 év)

A jelentkezésre hozni kell:

kitöltött Jelentkezési lap-ot Rendkívüli felvételi eljárás - 2016.

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárásban 12 főt vesz fel szakgimnáziumi tagozatra vendéglátóipar ágazati képzésre.

Tájékoztató

Jelentkezési lap HIVATALOS FELVÉTELI RANGSOR 2016. ÁPRILIS

Szakgimnáziumi tagozat

612 - Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció / Kereskedelem

613 - Vendéglátás-turisztika / Vendéglátóipar

614 - Vendéglátás- turisztika (két tanítási nyelvű idegenforgalmi) / Turisztika

Szakközépiskolai tagozat

621 - Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció / Kereskedelem / Eladó szakképesítés

622 - Vendéglátás-turisztika / Vendéglátóipar / Cukrász szakképesítés

623 - Vendéglátás-turisztika / Vendéglátóipar / Pincér szakképesítés

624 - Vendéglátás-turisztika / Vendéglátóipar / Szakács szakképesítés

625 - Vendéglátás-turisztika / Vendéglátóipar / Vendéglátó eladó szakképesítés Tagintézmény-vezetői pályázat

Tóthné Zsigó Zita pályázata Szakmák éjszakája a Sipkay-ban.


Szakmák éjszakája a Sipkay-ban - programok

Szakmák éjszakája a Sipkay-ban - időtábla 2016. február 12. - Rendelkezzen adójának 1%-ról iskolánk Alapítványának javára

"Modern Kereskedelemért Kelet Kapujában"

A kedvezményezett adószáma :19208457-1-15 2016. február 12. - 2016/2017-es tanév tankönyvrendeléséhez tudnivalók

Tudnivalók a normatív támogatáshoz

5. melléklet - normatív támogatás igényléséhez

11. melléklet- igazolás minta gyermekvédelmi gondoskodáshoz, utógondozáshoz Tanuljon Ön is a megye legnagyobb szakképző iskolájában, a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban!

Szakképesítések

Regisztrációs lap

 Iskolánkban az alábbi iskolarendszerű szakképesítésekre lehet jelentkezni a 2015/2016-es tanévben

10. évfolyam elvégzése után

Szakács (2 év)

Pincér (2 év)

Cukrász (2 év)


jelentkezési lap
Érettségire épülő szakképzés

Turisztika szervező, értékesítő (2 év)

Vendéglátásszervező - Vendéglős (2 év)

Kereskedő (2 év)

A jelentkezésre hozni kell:

- kitöltött jelentkezési lap

- 9-10. évfolyam, valamint az érettségi bizonyítvány másolata

- megcímzett, felbélyegzett válaszboríték4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 512-340 Fax: (42) 512-340 / 140 mellék , emal: sipkay@chello.hu
Nyíregyházi SZC   TISZK   NSZFI EUROPASS Nyírszakképzés